Úvodní stranaDobrý den,

jmenuji se MUDr. Jiří Berka. Po promoci na lékařské fakultě v Brně v roce 1977 jsem pracoval do roku 1983 jako sekundární lékař v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích, pak do roku 1991 jako ambulantní psychiatr ve Vyškově a nyní ve své soukromé ordinaci v Brně. V roce 1980 jsem složil první, v roce 1987 druhou atestaci z psychiatrie. V letech 1990 - 1995 jsem absolvoval výcvik v psychoanalytické psychoterapii v Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 1998 jsem obdržel tehdy nově zavedené Osvědčení o funkční specializaci v oboru psychoterapie vydávané Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Ve své praxi především poskytuji systematickou psychoanalytickou psychoterapii, a to individuálně i skupinově. Ve zbývajícím pracovním čase se věnuji běžné psychiatrické problematice a dále konziliární činnosti v Nemocnici Milosrdných Bratří a v Diecézní Charitě. Od roku 1988 do roku 2002 jsem byl soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace na znalecké posudky z okruhu občanského práva.
Od roku 2005 působím jako externí učitel Ústavu lékařské psychologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Brně.

 
© MUDr. Jiří Berka & G.D.S. 2001